Kasperi – Poisto- Ja Käyttöomaisuuden Hallintaan Kehitetty Järjestelmä

Kasperi

Kasperi

Mini –versio
Mini versio on Kasperin supistetuin ja yksinkertaistetuin versio tili-ja kohdekohtaiseen poistolaskentaan. Mini versio sisältää Evl, suunnitelmapoistojen ja poistoeron laskentatoiminnot sekä valmiit kirjaustositteet ja tilinpäätösraportit.

A –versio
Kasperin A-versio on Kasperi Minin laajennettu ohjelma, joka sisältää tilikohtaisen seurannan lisäksi sijoituspaikka- ja toimittajakohtaisen seurannan.

AB –versio
Kasperin AB-versio on suunniteltu vaativaan käyttöomaisuuslaskentaan. Se sisältää kaikki pienempien versioiden toiminnot sekä mahdollisuuden seurata toimintoja kustannuspaikoittain, projekteittain sekä henkilötasolla. AB-versio sisältää myös poistojen budjetoinnin sekä liittymät muihin taloushallinnon järjestelmiin. Kiinteistöinvestointien alv-vastuiden seuranta ja siihen liittyvä raportointi hoituu myös AB-version avulla.

ABC –versio
Kasperin ABC-versio sisältää laskennalliset poistot sisäisen laskennan tarpeisiin ja vapaasti määriteltävät ideksisarjat sekä IFRS:n edellyttämän seurannan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää