Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Novec Oy
Y-tunnus: 1801635-0
Hallituskatu 13 C 26
90100 Oulu

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Arto Marttila, 0207 631 801, email: arto.marttila@novec.fi

Rekisterin nimi
Novec Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Novec Oy:n viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Rekisterin tietosisältö:
Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite
Henkilön titteli / vastuualue
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Yrityksen käytössä olevat ohjelmalisenssit
Yrityksen laskutukseen liittyvät tiedot
Henkilöiden palveluiden käyttöön liittyvät käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot
Rekisterin tietolähteet
Novec Oy:n asiakasrekisteri. Julkiset verkkosivut. Asiakkaan omat ilmoitukset.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy vain Novec Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

vierailijan IP-osoite
vierailun ajankohta
selatut sivut ja sivujen katseluajat
vierailijan selain

Sinun oikeutesi
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Novec Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@novec.fi