VISMA SEVERA


Visma Severa projektinhallinta

Visma Severa on nykyaikainen ja jatkuvasti kehittyvä projektinhallintaohjelma, joka yhdistää saumattomasti myynnin, projektit, tunnit sekä laskutuksen. Koko
tiimi käyttää samaa työkalua, ja tieto tiimien välillä on helposti saatavilla ja aina ajan tasalla.

Kenelle Visma Severa sopii?

Jo yli 1500 asiantuntijayritystä luottaa Visma Severaan. Esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistot, konsultit, insinööritoimistot, projektitiimit, IT ja ICT -yritykset, arkkitehdit ja muut projektiyritykset.

Visma Severan toiminnallisuudet

Visma Severa tuo asiantuntijayritysten hajanaisen tiedon yhteen ja selkeyttää liiketoimintaprosesseja. Kaikki asiantuntijat käyttävät samaa järjestelmää myyntiin, tuntikirjauksiin, projektinhallintaan sekä laskutukseen, ja tärkeät tiedot ovat heti tiimin sekä johdon saatavilla.

CRM

Myynti & asiakashallinta

Projektit

Resursointi, aikataulut, taskit

Työajanseuranta

Työtunnit, liukumat, ylityöt

Laskutus

Tuntilaskutus, palvelulaskutus, toistuvaislaskutus

Raportointi

Kannattavuus, työn arvo, KPI’t

Integraatiot

Taloushallinto, tiketöinti, BI-järjestelmät

Kiinnostuitko?

Visma Severa on vaivaton ottaa käyttöön, ja siinä on valmiina yhteydet kaikkiin yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin ja muihin asiantuntijayritysten tärkeimpiin työkaluihin.
Lue lisää täältä ja kokeile maksutta!