Mahdollisuuksien kesä 2022 - Poutapalvelu

Mahdollisuuksien kesä 2022

Julkaistu
Mahdollisuuksien kesä 2022

Talvi on ohi ja kesän vehreys kasvaa päivä päivältä. Vuoden kierto on toistuva ja vääjäämätön. Yrityksen taloushallinnon vuosikellossa toistuvat samat kuviot: tilinpäätös, yhtiökokous, kesälomien jaksotus ja verosuunnittelu tilikauden lopulla. Myynti ja markkinointi seuraavat myös omaa vuosikelloaan. Joillain aloilla kesä on parasta aikaa myynnille ja joillakin aloilla heinäkuu on hiljaisin kuukausi, koska kaikki päättäjät ovat lomilla. Suomessa otetaan nyt kaikki irti kesästä lomailun tai tapahtumatuotannon kannalta koronan vihdoin hellittäessä!

Viime vuosina meidän kaikkien sisäisen vuosikellon on rikkonut koronavirus. Ukrainan sota on aiheuttanut lisää epävarmuutta tulevaisuuteen. Taloushallinnon määräpäivät eivät ole muuttuneet, mutta kaikki muu sen ympärillä muuttuu koko ajan. Myynnistä tekee hankalaa erilaisten toimitusaikojen piteneminen, materiaali- ja raaka-ainepula sekä hintojen korotukset. Talous kuitenkin kasvaa, vaikka korot ja eri palvelujen ja tuotteiden hinnat nousevat. Valtionvarain ministeriön mukaan BKT arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2022.

Joko automaatiota on riittävästi, syrjäyttääkö tekoäly ihmisen?

Taloushallinnossa lähes kaikki säännöllinen tekeminen voidaan automatisoida. Kirjanpitäjien työ on muuttunut konsultoivaksi ja jatkuvaksi palveluksi. Työn sujuvuutta helpottaa hyvin suunnitellut prosessit ja toimintamallit. Nyt kirjanpitäjän tärkein tehtävä on tarkistaa kirjanpidon oikeellisuus kaikkien automatisoitujen prosessien jälkeen. Lisäksi nykyajan kirjanpitäjän pitää osata tulkita tilinpäätöstä ja tietää eri tunnusluvut sekä avata ne tarvittaessa asiakkaalle. On huolehdittava mm, että yrittäjä tietää mitä tarkoittaa käyttökate ja miksi myyntikate on tärkeä tunnusluku.

Mikä tekee työn mielekkääksi kaiken tämän automaation keskellä ja vieläpä etänä tehden? Se tiedetään, että mielekäs työ innostaa ja motivoi. Työympäristöllä ja työkavereilla on myös tärkeä merkitys. Yhteiset kahvihetket ja lounaat antavat meille mahdollisuuden tutustua paremmin työyhteisön ihmisiin. Etänä on vaikeampi tutustua uusiin työntekijöihin. He voivat jäädä meille mieleen vain niminä Teams-palavereissa.

Mehiläisen asiakastutkimuksessa 53 % pitää etätyöskentelyä hyvänä asiana. Jatkuva työn keskeytyminen, avokonttoreiden häly ja erilaiset ärsykkeet ovat vähentyneet. Etäpalaverit erilaisilla tekniikoilla ovat lisääntyneet. Päivät voivat täyttyä etäkokouksilla eikä aikaa varsinaisen työn tekemiseen tunnu jäävän. Vastaajista 20% kertoi kokeneensa melko tai erittäin paljon etätyöapatiaa, joka iskee, kun työn vaihtelevuus vähenee. Kotona on vaikea päästä yksin hyvää vireeseen, jos se on kadoksissa.

Aina löytyy uusia mahdollisuuksia!

Kuitenkin juuri nyt on oikein hyvä aika kehittää liiketoimintaa ja tuottavuutta, vaikka tummia pilviä onkin taivaalla. Ilman kehittämistä ja innovaatioita kasvu pysähtyy ja motivaatio heikkenee. Hyvällä etätyönjohtamisella työnantaja säilyttää aidon yhteyden työntekijöihinsä.

Nyt kun etätyövälineet ja -järjestelmät on otettu käyttöön monissa yrityksissä, on hyvä tarkastella sitä, käytetäänkö järjestelmiä oikein ja tehokkaasti. Onko nykyinen järjestelmä tarkoituksenmukainen tässä tilanteessa tai tulevaisuudessa? Me Novecin Poutapalvelussa autamme yrityksiä ja tilitoimistoja löytämään parhaimmat ratkaisut. Etsimme yhdessä sopivat ohjelmat ja palvelut eri vaihtoehtojen joukosta. Tarjoamme koulutusta ja konsultointia nykyisten järjestelmien tuottavampaan käyttöön.

Toivon kaikille hyvien mahdollisuuksien kesää!

Arto Marttila
Toimitusjohtaja
+358 207 631 801
+358 40 548 1001